W lipcu i sierpniu kancelaria parafialna będzie czynna

od poniedziałku do piątku tylko w godz. popołudniowych

od 16.00 do 17.30. Do południa i w soboty, będzie nieczynna.