UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP – 15 sierpnia 2019 r.

Dzisiaj   Uroczystość  Wniebowzięcia NMP –  Matki Bożej Zielnej,  Msze św. będą odprawiane  o godz. 7.00; 8.00; 9.30; 11.00 i 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 12.30 i 16.00. Na zakończenie każdej Mszy św., przed błogosławieństwem zostaną poświęcone zioła i kwiaty. Bardzo dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do przeżycia uroczystości odpustowej: asyście parafialnej, chórowi Maksymilian…

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO – 14 sierpnia 2019 r.

Dzisiaj Uroczystość odpustowa  ku czci św. Maksymiliana o godz. 18.00 suma odpustowa, której  przewodniczył będzie i homilię wygłosi ksiądz Marcin Wojtasik dyrektor Wydziału Katechetycznego naszej Kurii. Nawiedzając dzisiaj  nasz kościół możemy  uzyskać  odpust zupełny pod zwykłymi warunkami ( stan łaski uświęcającej, komunia święta i modlitwa w intencjach  Ojca Św.). Po każdej mszy świętej oddajemy cześć…