Misje Miłosierdzia

7 – 14.09.2019 r. Pan jest przy Tobie Obdarza Cię miłością Chce Ci błogosławić On Miłosierny Ojciec Z Dzienniczka św. Faustyny Misje Miłosierdzia Bożego mają na celu przygotowanie wspólnoty Kościoła łódzkiego na 100. rocznicę powstania Diecezji Łódzkiej, którą będziemy obchodzić w 2020 r. Misje są duchową pielgrzymką, podczas której człowiek może doświadczyć nawrócenia lub pogłębienia…